Aktualności

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-12-14

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że w okresie
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
autobusy będą kursować w/g następującego harmonogramu:

24.12.18 /Wigilia/ - jak w soboty do godz. 17.00
25.12.18 /Boże Narodzenie/ - jak w niedziele i święta do godz. 19.00
26.12.18 /Szczepana/ - jak w niedziele i święta
31.12.18 /Sylwestra/ - jak w soboty do godz. 18.00
01.01.19 /Nowy Rok/ - jak w niedziele i święta

Informacje na dostawę ON 2019
Dodano: 2018-12-06

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza informację i zawiadomienie na dostawę oleju napędowego w 2019r.:

Nabór na stanowisko Specjalista ds. płac, podatków i ubezpieczeń
Dodano: 2018-11-30

Prezes Zarządu MZK sp. z o.o. w Kętach,
ogłasza nabór na stanowisko w dziale księgowości:
Specjalista ds. płac, podatków i ubezpieczeń

1. Wymagania niezbędne
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
- wykształcenie min. średnie lub wyższe w zakresie finansów, rachunkowości lub ekonomii
- udokumentowane min. roczne doświadczenie zawodowe w księgowości na podobnym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe
- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy, w tym min: przepisów prawa pracy, prawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych itp.
- znajomość zasad naliczania płac
- znajomość programu PŁATNIK i arkusza EXCEL w podstawowym zakresie,
- mile widziane doświadczenie w pracy z programem OPTIMA,

3. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku pracy
- naliczanie płac, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- obliczanie składek i sporządzanie deklaracji dla ZUS,
- obliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczki od wynagrodzeń i innych wypłat, na podatek dochodowych od osób fizycznych,
- sporządzanie PIT dla pracowników po każdym roku oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków i rodzin do ZUS.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- stałe miesięczne wynagrodzenie,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie
- standardowe godziny pracy to 7:00 – 15:00.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu spółki: Kęty, ul. Błonie 17 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@mzk-kety.bls.pl. w terminie najpóźniej, do dnia 17 grudnia 2018r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. nr 1000 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kęty, 30.11.2018r.
Prezes Zarządu
(-) Andrzej Socha

Ogłoszenie ON
Dodano: 2018-11-08

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego w 2019r.:

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-10-05

MZK Sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 15 Października 2018r. (Poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii 15.

Kurs: KĘTY UL. SOBIESKIEGO – KĘTY UL. WIDOK IV
           z godz. 13.38 zostaje przeniesiony na godz. 13.48;
           z godz. 15.25 zostaje przeniesiony na godz. 15.40;
           z godz. 16.15 zostaje przeniesiony na godz. 16.35;

Kurs: KĘTY UL. WIDOK IV – KĘTY D.A.
           z godz. 14.00 zostaje przeniesiony na godz. 14.10
           z godz. 15.45 zostaje przeniesiony na godz. 16.00
           z godz. 16.35 zostaje przeniesiony na godz. 16.55

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!!!

INFORMACJE
Dodano: 2018-05-15

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza o sprzedaży autobusu. 

INFORMACJE
Dodano: 2018-02-09

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza o sprzedaży autobusu. 

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-01-04

MZK sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii nr 10 - (Kęty – Andrychów – Kęty p. Bulowice)
1. likwidacji ulegają następujące kursy:
w dni robocze:
kurs z godz. 12:10 wykonywany z Andrychowa do Kęt
kurs z godz. 13:25 wykonywany z Kęt do Andrychowa, w dni nauki szkolnej, przez Starą Drogę

w soboty, niedziele i święta
kurs z godz. 12:10 i 21:30 wykonywany z Andrychowa do Kęt

W/w zmiany są skutkiem ograniczenia z dniem 01.01.2018r. zakresu rzeczowego świadczonych przez Spółkę usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów tj. zaprzestaniem obsługi linii nr 12, 14, 22 i 22-I i związaną z tym koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w rozkładach jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych.

Niniejszy komunikat anuluje komunikat z dnia 11.12.2017r. o zmianie godzin odjazdów kursów autobusowych linii nr10.

Przepraszamy za zaistniałe zmiany i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

KOMUNIKAT dla Pasażerów
Dodano: 2017-12-11

Zarząd Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach, informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpi:

1. likwidacja obsługi przez autobusy Spółki, 4 linii komunikacyjnych funkcjonujących aktualnie w granicach administracyjnych Gminy Andrychów, tj.:
linii nr 12    Andrychów – Roczyny pod Górami,
linii nr 14    Andrychów – Zagórnik ,
linii nr 22    Andrychów – Rzyki Jagódki
linii nr 22I   Andrychów – Rzyki Praciaki

31 grudnia 2017r. jest ostatnim dniem wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK sp. z o.o. w Kętach, na w/w liniach.

2. likwidacja punktu sprzedaży biletów
, zlokalizowanego na końcowym przystanku, w Andrychowie przy ul. Lenartowicza.

Sprzedaż biletów (miesięcznych na przejazdy autobusami Spółki m.in. liniami nr 2 i 10), na miesiąc styczeń i kolejne miesiące 2018r. przejmuje – od miesiąca grudnia 2017r. - punkt sprzedaży biletów, zlokalizowany na dworcu autobusowym w Kętach, przy ul. Sienkiewicza.

Wszystkim Pasażerom, korzystającym – w minionych 20 latach – z usług naszej Spółki na w/w liniach komunikacyjnych, serdecznie dziękujemy.

Zarząd MZK sp. z o.o. w Kętach
Kęty, 08.12.2017r.

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2017-12-11

MZK sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii nr 10 – (Kęty – Andrychów – Kęty p. Bulowice)

1. likwidacji ulegają następujące kursy:
w dni robocze:
kurs z godz. 12:10 wykonywany z Andrychowa do Kęt
kurs z godz. 13:25 wykonywany z Kęt do Andrychowa, w dni nauki szkolnej, przez Starą Drogę

w soboty, niedziele i święta
kurs z godz. 12:10 i 21:30 wykonywany z Andrychowa do Kęt


2. jednocześnie informujemy o zmianie godzin odjazdów następujących kursów:
w soboty, niedziele i święta:
kurs z godz. 12:50 wykonywany z Kęt do Andrychowa, zostaje zmieniony na godz. 11:50
kurs z godz. 13:20 wykonywany z Andrychowa do Kęt, zostaje zmieniony na godz. 12:55
kurs z godz. 14:20 wykonywany z Andrychowa do Kęt, zostaje zmieniony na godz. 15:10


W/w zmiany są skutkiem ograniczenia z dniem 01.01.2018r. zakresu rzeczowego świadczonych przez Spółkę usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów tj. zaprzestaniem obsługi linii nr 12, 14, 22 i 22-I i związaną z tym koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w rozkładach jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

INFORMACJE
Dodano: 2017-11-22

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza informację i zawiadomienie na dostawę oleju napędowego w 2018r.:

Ogłoszenie ON
Dodano: 2017-10-19

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego w 2018r.:

PARKOWANIE
Dodano: 2016-03-11

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że obecnie nie dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi na terenie zajezdni.

REKLAMA DO WYNAJĘCIA
Dodano: 2016-02-05

Międzygminny Zakład komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach posiada do wynajęcia konstrukcję pod reklamą typu bilbord, trwale związaną z podłożem, położoną na terenie dworca autobusowego w Kętach o powierzchni 3,68 m2 więcej informacji pod numerem telefonu 33/845 32 18.