Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Dodano: 2020-11-26

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
32-650 Kęty , ul. Błonie17

tel/fax: 33/845-32-18, 845-32-92
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl
adres internetowy: www.mzk-kety.pl

zaprasza do składania ofert kupna n/w maszyn


1. STÓŁ DO REGULACJI POMP WTRYSKOWYCH
Marka i typ: Stół do regulacji pomp wtryskowych PW-8
Uwagi: Uszkodzony regulator obrotów
                  Cena wywoławcza: 1 500,00 zł brutto


2. URZĄDZENIE DO REGULACJI WTRYSKIWACZY
Marka i typ: Urządzenie do regulacji wtryskiwaczy PRW-3
Producent: WSK Kraków
                   Cena wywoławcza: 400,00 zł brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu maszyny. O wyborze oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie, drogą elektroniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferty, należy składać w siedzibie organizatora przetargu (w sekretariacie) do dnia 28.01.2021r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godz. 10:20, w siedzibie Spółki.
Ze stanem technicznym maszyn, można się zapoznać w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, do dnia przetargu w dniu robocze w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 33 845 32 18 .

Kęty, dnia 14.01.2021r.

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Dodano: 2020-11-26

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
32-650 Kęty , ul. Błonie17

tel/fax: 33/845-32-18, 845-32-92
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl
adres internetowy: www.mzk-kety.pl

zaprasza do składania ofert kupna n/w autobusu/ów

 

 

1. Marka i typ: AUTOSAN H7.10 MB Solina
Nr rejestracyjny: KOS 38495
Rok produkcji: 2006
VIN: SUADWZMMT6S130301
Przebieg całkowity: 654 328 km
Silnik: OM904 LA 4250cm3 100kW
Badanie techniczne: 19.03.2021r.
                        Cena wywoławcza: 14 000,00 zł brutto


O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu autobusu. O wyborze oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie, drogą elektroniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1), należy składać w siedzibie organizatora przetargu (w sekretariacie) do dnia 28.01.2021r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godz. 10:20, w siedzibie Spółki.
Ze stanem technicznym autobusów, można się zapoznać w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, do dnia przetargu w dniu robocze w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 33 845 32 18.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.

Kęty, dnia 14.01.2021r.

KOMUNIKAT
Dodano: 2020-10-28

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że z dniem 1 Listopada 2020 r.  zostają zniesione ulgi gminne

Ceny za usługi przewozowe świadczone przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach od 1 listopada 2020 r.

 

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETU w zł

NORMALNE

ULGOWE

1.  Bilety jednorazowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

3,00
4,20
4,70

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

2. Bilety dziesięcioprzejazdowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

27,00
37,80
42,30

 

3. Bilety miesięczne

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

  96,00
 134,40
150,40

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

4. Bilety miesięczne w jedną stronę

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

48,00
67,20
75,20

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

 • Sprzedaż biletów przez kierowców odbywać się będzie na wszystkich przystankach.
 • Za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 60x40x70 cm obowiązuje opłata w wysokości ulgowego biletu obowiązującego na danej trasie.
 • Za przewóz psa obowiązuje opłata w wysokości normalnego biletu obowiązującego na danej trasie.
 • W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź przewożenia bagażu lub psa, za które taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat, podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej w wysokości:
  - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 150,00 zł lub 105,00 zł w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni;
  - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 120,00 zł lub 84,00 zł w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni.
  - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 450,00 zł.
 • Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 12,00 zł za brak podczas kontroli: ważnego biletu przewozu ( biletu miesięcznego), dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji uprawniającej do przejazdu ulgowego, a okazanymi dokumentami w MZK Sp. z o.o z siedzibą w Kętach, w terminie 7 dni .