Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Dodano: 2020-11-26

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
32-650 Kęty , ul. Błonie17

tel/fax: 33/845-32-18, 845-32-92
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl
adres internetowy: www.mzk-kety.pl

zaprasza do składania ofert kupna n/w maszyn


1. STÓŁ DO REGULACJI POMP WTRYSKOWYCH
Marka i typ: Stół do regulacji pomp wtryskowych PW-8
Uwagi: Uszkodzony regulator obrotów
                  Cena wywoławcza: 1 500,00 zł brutto


2. URZĄDZENIE DO REGULACJI WTRYSKIWACZY
Marka i typ: Urządzenie do regulacji wtryskiwaczy PRW-3
Producent: WSK Kraków
                   Cena wywoławcza: 400,00 zł brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu maszyny. O wyborze oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie, drogą elektroniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferty, należy składać w siedzibie organizatora przetargu (w sekretariacie) do dnia 28.01.2021r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godz. 10:20, w siedzibie Spółki.
Ze stanem technicznym maszyn, można się zapoznać w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, do dnia przetargu w dniu robocze w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 33 845 32 18 .

Kęty, dnia 14.01.2021r.