Aktualności

Sprzedaż wyświetlaczy
Dodano: 2020-11-20

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach posiada w sprzedaży wyświetlacze kierunku jazdy firmy PIXEL w ilości 20 szt. (500 zł brutto szt.)

Samodzielna Tablica Diodowa STD 16x84-10

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Dodano: 2020-11-18

Ogłoszenie o sprzedaży autobusów
Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
32-650 Kęty , ul. Błonie17

tel/fax: 33/845-32-18, 845-32-92
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl
adres internetowy: www.mzk-kety.pl

zaprasza do składania ofert kupna n/w autobusu/ów


1. Marka i typ: AUTOSAN H6-20.03
Nr rejestracyjny: KOS 34053
Rok produkcji: 1998
VIN: SUADW1PPPTS510109
Przebieg całkowity: 875 410 km
Silnik: Perkins 3990 cm3 AD
Badanie techniczne: 15.12.2020r.
                              Cena wywoławcza: 6 000,00 zł brutto

2. Marka i typ: AUTOSAN H6-10.02
Nr rejestracyjny: KOS 34649
Rok produkcji: 1996
VIN: SUADW1PPPTS510049
Przebieg całkowity: 321 493 km
Silnik: Perkins 4000 cm3 AD
Badanie techniczne: 23.01.2021r.
                              Cena wywoławcza: 5 300,00 zł brutto

3. Marka i typ: AUTOSAN H6-10.03S
Nr rejestracyjny: KOS 34768
Rok produkcji: 1999
VIN: SUADW1DDPXS510229
Przebieg całkowity: 673 123 km
Silnik: 4CT107 4353cm3 80kW
Badanie techniczne: 09.04.2021r.
                              Cena wywoławcza: 5 000,00 zł brutto

4. Marka i typ: AUTOSAN H6-10.03S
Nr rejestracyjny: KOS 35312
Rok produkcji: 1999
VIN: SUADW1DDPXS510246
Przebieg całkowity: 763 221 km
Silnik: 4CT107 4353cm3 80kW
Badanie techniczne: 07.01.2021r.
                               Cena wywoławcza: 6 100,00 zł brutto

5. Marka i typ: AUTOSAN H6-10.03S
Nr rejestracyjny: KOS 35474
Rok produkcji: 1999
VIN: SUADW1DDPXS510267
Przebieg całkowity: 837 654 km
Silnik: 4CT107 4353cm3
Badanie techniczne: 30.01.2021r.
                              Cena wywoławcza: 7 300,00 zł brutto

6. Marka i typ: AUTOSAN H6-10.03S
Nr rejestracyjny: KOS 35822
Rok produkcji: 1999
VIN: SUADW1DDPXS510270
Przebieg całkowity: 667 470 km
Silnik: 4CT107 4353cm3
Badanie techniczne: 08.12.2020r.
                              Cena wywoławcza: 6 900626,00 zł brutto

7. Marka i typ: AUTOSAN H7-10.01
Nr rejestracyjny: KOS 34648
Rok produkcji: 2000
VIN: SUADW2IVPYS130006
Przebieg całkowity: 665 131 km
Silnik: IVECO 8040.45 3908cm3 100kW
Badanie techniczne: 14.10.2020r.
                               Cena wywoławcza: 6 900,00 zł brutto

8. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-11R
Nr rejestracyjny: KOS 96SX
Rok produkcji: 1988
VIN: WDB30012113054252
Przebieg całkowity: 705 539 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 159kW
Badanie techniczne: 28.11.2019r.
                              Cena wywoławcza: 7 500,00 zł brutto

9. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-11R
Nr rejestracyjny: KOS 95SX
Rok produkcji: 1988
VIN: WDB30012113054986
Przebieg całkowity: 893 404 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 159kW
Badanie techniczne: 11.02.2021r.
                               Cena wywoławcza: 11 300,00 zł brutto

10. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-11R
Nr rejestracyjny: KOS 28WK
Rok produkcji: 1988
VIN: WDB30012113053424
Przebieg całkowity: 742 183 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 159kW
Badanie techniczne: 26.02.2021
                              Cena wywoławcza: 10 000,00 zł brutto

11. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-11R
Nr rejestracyjny: KOS 94XR
Rok produkcji: 1988
VIN: WDB30012113055893
Przebieg całkowity: 884 796 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 159kW
Badanie techniczne: 14.03.2021r.
                               Cena wywoławcza: 10 900,00 zł brutto

12. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-11R
Nr rejestracyjny: KOS 1M83
Rok produkcji: 1988
VIN: WDB30012113055468
Przebieg całkowity: 646 260 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 159kW
Badanie techniczne: 05.04.2021r.
                              Cena wywoławcza: 11 500,00 zł brutto

13. Marka i typ: MERCEDES BENZ 0303-14R
Nr rejestracyjny: KOS 1P68
Rok produkcji: 1986
VIN: WDB30015413046847
Przebieg całkowity: 307 735 km
Silnik: OM421 MB V6 wolnossący 10888cm3 176kW
Badanie techniczne: 05.04.2021r.
                              Cena wywoławcza: 8 100,00 zł brutto

14. Marka i typ: JELCZ-ZASADA M081MB
Nr rejestracyjny: KOS L569
Rok produkcji: 2000
VIN: SUJ081001Y0000034
Przebieg całkowity: 979 846 km
Silnik: OM904 LA 4250cm3 100kW
Badanie techniczne: 17.04.2021r.
                          Cena wywoławcza: 7 600,00 zł brutto

15. Marka i typ: AUTOSAN H7.10 MB Solina
Nr rejestracyjny: KOS 38495
Rok produkcji: 2006
VIN: SUADWZMMT6S130301
Przebieg całkowity: 654 328 km
Silnik: OM904 LA 4250cm3 100kW
Badanie techniczne: 19.03.2021r.
                        Cena wywoławcza: 27 000,00 zł brutto

16. Marka i typ: AUTOSAN H7.20
Nr rejestracyjny: KOS 59KA
Rok produkcji: 2002
VIN: SUABW2IVT2S130085
Przebieg całkowity: 1 216 705 km
Silnik: IVECO 8040.45 3 908cm3 100kW
Badanie techniczne: 17.01.2021r.
                        Cena wywoławcza: 7 200,00 zł brutto

17. Marka i typ: AUTOSAN H7.20
Nr rejestracyjny: KOS 34341
Rok produkcji: 2003
VIN: SUABW2IVTS130088
Przebieg całkowity: 912 488 km
Silnik: IVECO 8040.45 3 908cm3 100kW
Badanie techniczne: 10.01.2021r.
                        Cena wywoławcza: 9 500,00 zł brutto

18. Marka i typ: AUTOSAN H7.10 MB Solina
Nr rejestracyjny: KOS 38496
Rok produkcji: 2006
VIN: SUADW2MMT6S130302
Przebieg całkowity: 643 421 km
Silnik: OM904 LA 4250cm3 100kW
Badanie techniczne: 29.11.2020r.
                         Cena wywoławcza: 28 500,00 zł brutto


O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu autobusu. O wyborze oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie, drogą elektroniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.


Oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1), należy składać w siedzibie organizatora przetargu (w sekretariacie) do dnia 25.11.2020r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020r. o godz. 10:20, w siedzibie Spółki.
Ze stanem technicznym autobusów, można się zapoznać w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, do dnia przetargu w dniu robocze w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 604 118 453 p. Wiesław Czarnik.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.


Kęty, dnia 18.11.2020r.

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Dodano: 2020-11-17

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn
Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
32-650 Kęty , ul. Błonie17

tel/fax: 33/845-32-18, 845-32-92
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl
adres internetowy: www.mzk-kety.pl

zaprasza do składania ofert kupna n/w maszyn


1. STÓŁ DO REGULACJI POMP WTRYSKOWYCH
Marka i typ: Stół do regulacji pomp wtryskowych PW-8
Uwagi: Uszkodzony regulator obrotów
                  Cena wywoławcza: 3 000,00 zł brutto


2. URZĄDZENIE DO REGULACJI WTRYSKIWACZY
Marka i typ: Urządzenie do regulacji wtryskiwaczy PRW-3
Producent: WSK Kraków
                   Cena wywoławcza: 700,00 zł brutto

 

3. PIŁA RAMOWA
Marka i typ: Piła ramowa BKB-30
Producent: ZDZ Katowice oddział Kęty
                  Cena wywoławcza: 1 500,00 zł brutto


4. STÓŁ DO SPROWADZENIA ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW
Marka i typ: Stół do sprowadzenia alternatorów i rozruszników S-2C
Producent: Spólnota Kraków 1990r.
                  Cena wywoławcza: 2 500,00 zł brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium cenowe tj. najwyższa zaoferowana cena zakupu maszyny. O wyborze oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie, drogą elektroniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Oferty, należy składać w siedzibie organizatora przetargu (w sekretariacie) do dnia 23.11.2020r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020r. o godz. 10:20, w siedzibie Spółki.
Ze stanem technicznym maszyn, można się zapoznać w siedzibie MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, do dnia przetargu w dniu robocze w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 604 118 453 p. Wiesław Czarnik.

Kęty, dnia 16.11.2020r.

KOMUNIKAT
Dodano: 2020-11-05

Międzygminny Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Kętach, informuje, że w związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych od 09.11.2020r do 29.11.2020r. autobusy będą kursować, zgodnie z rozkładem jazdy obwiązującym w dni robocze (bez kursów szkolnych).

Ważny Komunikat!
Dodano: 2020-10-30

                W  związku  z  zarządzeniem  Burmistrza  Gminy  Kęty  o  zniesieniu  od  dnia  1.11.2020r. ulg  gminnych  na  bilety  jednorazowe oraz  10-przejazdowe  MZK Sp. z o.o. w Kętach informuję,  że od 1 listopada 2020r. nie będą sprzedawane bilety ulgowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla emerytów i rencistów. Obowiązywać będą tylko ulgi ustawowe. Sprzedaż biletów miesięcznych pozostaje  bez  zmian

 

                                                                                          Zarząd MZK Sp. z o.o. w Kętach

KOMUNIKAT
Dodano: 2020-10-28

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że z dniem 1 Listopada 2020 r.  zostają zniesione ulgi gminne

Ceny za usługi przewozowe świadczone przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach od 1 listopada 2020 r.

 

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETU w zł

NORMALNE

ULGOWE

1.  Bilety jednorazowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

3,00
4,20
4,70

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

2. Bilety dziesięcioprzejazdowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

27,00
37,80
42,30

 

3. Bilety miesięczne

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

  96,00
 134,40
150,40

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

4. Bilety miesięczne w jedną stronę

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

48,00
67,20
75,20

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

 • Sprzedaż biletów przez kierowców odbywać się będzie na wszystkich przystankach.
 • Za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 60x40x70 cm obowiązuje opłata w wysokości ulgowego biletu obowiązującego na danej trasie.
 • Za przewóz psa obowiązuje opłata w wysokości normalnego biletu obowiązującego na danej trasie.
 • W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź przewożenia bagażu lub psa, za które taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat, podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej w wysokości:
  - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 150,00 zł lub 105,00 zł w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni;
  - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 120,00 zł lub 84,00 zł w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni.
  - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 450,00 zł.
 • Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 12,00 zł za brak podczas kontroli: ważnego biletu przewozu ( biletu miesięcznego), dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji uprawniającej do przejazdu ulgowego, a okazanymi dokumentami w MZK Sp. z o.o z siedzibą w Kętach, w terminie 7 dni . 

PARKOWANIE
Dodano: 2016-03-11

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że obecnie nie dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi na terenie zajezdni.

REKLAMA DO WYNAJĘCIA
Dodano: 2016-02-05

Międzygminny Zakład komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach posiada do wynajęcia konstrukcję pod reklamą typu bilbord, trwale związaną z podłożem, położoną na terenie dworca autobusowego w Kętach o powierzchni 3,68 m2 więcej informacji pod numerem telefonu 33/845 32 18.