Wykaz ulg ustawowych

Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne

Wysokość ulgi Osoby uprawnione

93%

78%

51%

49%

37%

33%

Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji

Dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem

Student, Doktorant

Uczeń

Niewidomy

Nauczyciel


Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe

Wysokość ulgi Osoby uprawnione
100%
 

- Straż Graniczna
- Poseł
- Senator
- Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego
miejsca do siedzenia)

 

95%


 
- Przewodnik niewidomego
- Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
- Opiekun inwalidy wojennego I grupy

 
93%
 
- Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
 
78%


 
- Niewidoma ofiara działań wojennych
- Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
- Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej
  (w czasie wykonywania czynności służbowych)
- Dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
- Opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem
- Żołnierz służby niezawodowej - Inwalida wojenny I grupa

 
51%
 
- Kombatant
 

49%

- Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy).

37%

 
- Niewidomy
- Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
  rocznego przygotowania przedszkolnego
- Inwalida wojenny (grupa inna niż I)
- Weteran inwalida

 

 

Wykaz ulg samorządowych

a) przejazdy bezpłatne 

- Osoby, które ukończyły 70 roku życia, tj. od dnia ukończenia, na podstawie dokumentu umożliwającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie oraz datę urodzenia.