Ceny biletów

Ceny   za   usługi   przewozowe świadczone 
przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny
Sp. z o.o. w Kętach
  
od   1   listopada    2011r.

 

RODZAJE BILETU

CENY BILETU w zł

NORMALNE

ULGOWE

zgodnie z właściwymi uchwałami Gmin Wspólników MZK sp. z o.o.

1.  Bilety jednorazowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

2,40
3,20
3,85

1,40
1,90

2,30

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

2,40
3,20
3,85

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

2. Bilety dziesięcioprzejazdowe

strefa miejska
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

21,60
28,80
34,65

12,60
17,10

20,70

3. Bilety miesięczne

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

  72,00
  90,00
118,00

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

4. Bilety miesięczne w jedną stronę

strefa do 5 km
strefa do 10 km
strefa pow. 10 km

36,00
45,00
59,00

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z  właściwych ustaw

·  Sprzedaż biletów przez kierowców odbywać się będzie na wszystkich przystankach.

· Za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 60x40x70 cm obowiązuje popłata w wysokości ulgowego biletu obowiązującego na danej trasie.

·  Za przewóz psa obowiązuje opłata w wysokości normalnego biletu obowiązującego na danej trasie.

·  W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź przewożenia bagażu lub psa, za które taryfa  przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat, podróżny zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej w wysokości:    

- za przejazd bez ważnego biletu – 120,00 zł lub 84,00 zł w przypadku  natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni;

- za przewożenie bagażu lub psa bez ważnego biletu lub zabieranie ze sobą do środka  transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków – 48,00 zł lub 33,60 zł w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty lub w ciągu 7 dni.

- za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 168,00 zł.

· Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 12,00 zł za brak dokumentu tożsamości lub ważnej legitymacji uprawniającej do przejazdu ulgowego podczas kontroli, a okazanym w terminie 7 dni w MZK.