Obok widnieje rozkład
odjazdu z przystanku

następujacych linii
autobusowych
1  10  40