Obok widnieje rozkład
odjazdu z przystanku

następujacych linii
autobusowych
1  2  7  9  10  40