Dla pasażerów Linie Ulice Miejscowości  

Lista przystanków
na terenie miejscowości
BIELANY
Lista przystanków na terenie miejscowości BIELANY
1 BIELANY KAŃCZUGA  -  K. OŚWIĘCI 11  
2 BIELANY KAŃCZUGA  -  K.KĘTY ZML 11  
3 BIELANY KAŃCZUGA MZK  -  K. OŚWIECI 11  
4 BIELANY KAŃCZUGA MZK  -  K.KĘTY ZML 11  
5 BIELANY KOŚCIÓŁ  -  K. OŚWIECI 11  
6 BIELANY KOŚCIÓŁ  -  K.KĘTY ZML 11  
7 BIELANY SKRZYZOWANIE  -  K. OSWIĘCI 11  
8 BIELANY SKRZYZOWANIE  -  K.KĘTY ZML 11  
do góry