Plan Komunikacji

 


Linie:

1 - Kęty – Witkowice Końcowy
2 - Kęty – Andrychów p/Czaniec
3 - Kęty – Osiek p/Malec
7 - Kęty – Porąbka Kozubnik p/Bukowiec
9 - Kęty – Wielka Puszcza p/Porąbkę
10 - Kęty – Andrychów p/Bulowice
10I - Kęty – Andrychów p/BulowiceSt.Droga
11 - Kęty – Łęki p/Bielany
15 - Kęty ul. Widok – Kęty ul. Sobieskiego
40 - Kęty – Kobiernice p/Podlesie