Parkowanie
Cennik opłat za korzystanie z parkingu MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17

Rodzaj pojazdu Cena brutto za 1 pojazd 1)
- ryczałt miesięczny
Ciągniki siodłowe z naczepą i samochody ciężarowe
z przyczepą, naczepy do ciągnika siodłowego,
przyczepy do samochodu ciężarowego
350 zł
Samochody ciężarowe i autobusy, ciągniki rolnicze
250 zł
Samochody dostawcze i busy
160 zł
Samochody osobowe
120 zł


1)w przypadku czasokresu parkowania, przekraczającego okres 12 miesięcy i po jego zrealizowaniu, wysokość stawki za parkowanie może podlegać negocjacji, jednakże nie może być niższa niż 75% stawek określonych w w/w cenniku.

Opracowano na podstawie:
Uchwały nr 1/2018 Zarządu MZK sp. z o. o w Kętach, z dnia 23.01.2018r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu MZK sp. z o.o. w Kętach