O Firmie

Spółka rozpoczęła działalność 1 lutego 1996 r.  Udziałowcami Spółki są:

  • Gmina Kęty                 42,1 %  udziałów
  • Gmina Andrychów       40,4 %  udziałów
  • Gmina Porąbka           17,5 %  udziałów

        Podstawową działalnością MZK Sp. z o.o. jest świadczenie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego dla gmin: Kęty, Andrychów i Porąbka.  Spółka realizuje przewozy pasażerskie również na terenie  gminy Osiek.

       MZK Sp. z o.o. w Kętach obsługuje 14 linii komunikacyjnych o łącznej długości 196 km. Oprócz przewozów regularnych Spółka realizuje przewozy specjalne i okolicznościowe osób.

        Spółka posiada 39 autobusów  marki Autosan, Mercedes i Jelcz, o pojemności od 17 do 72 pasażerów.

Ponadto, wykorzystując posiadane zaplecze techniczne, Spółka świadczy różnorakie usługi techniczne, komunikacyjne i reklamowe.

 

Zarząd Spółki 

Prezes Zarzadu:   mgr Andrzej Socha

 

Rada Nadzorcza

Mirosław Michalski     - przewodniczący Rady                   przedstawiciel Gminy Porąbka

mgr Bogumił Horak     - członek Rady                     przedstawiciel Gminy Kęty

mgr Marek Małysa        - członek Rady                     przedstawiciel Gminy Andrychów