Kontakt

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach
ul.Błonie 17, 32-650 Kęty

email: biuro@mzk-kety.bls.pl
tel: (33) 845 32 18, 845 32 92
fax: (33) 845 32 18

                                                                                                                            

Główny Księgowy:  ksiegowosc@mzk-kety.bls.pl

 

NIP: 549-10-09-213
REGON:
070630979

Konto bankowe:
ING Bank Śląski w Kętach    86 1050 1113 1000 0001 0212 2348
                          

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000139334

Kapitał zakładowy Spółki: 850 000 zł.

 

 


Wyświetl większą mapę

 biuro@mzk-kety.bls.pl